Σχετικά με την εταιρεία μας

ΘΕΜΕΛΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ

Στις αρχές της δεκαετίας του ’60 η οικoγένεια του Αντωνίου Βιδάλη ξεκίνησε στην Τήνο την επιχειρηματική της δραστηριότητα στο χώρο των λατομείων. Η παραγωγή οικοδομικών υλικών, για είκοσι και πλέον έτη, αποτελούσε τη βάση της δόμησης του νησιού. Με την πάροδο των χρόνων και την ανάπτυξη των απαιτήσεων και της τεχνολογίας η εταιρία «Βιδάλης Μπετόν Α.Β.Ε.Ε» εκσυγχρονίστηκε δημιουργώντας μονάδα παραγωγής ετοίμου σκυροδέρματος και τσιμεντοπροϊόντων.

Οι σημερινές εγκαταστάσεις στην περιοχή Κουταλά, που πληρούν τις περιβαλλοντικές προδιαγραφές, καθώς και αυτές της πιστοποίησης ποιότητας σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση, διαθέτουν τα πιο σύγχρονα μηχανήματα, εξειδικευμένο προσωπικό και αυτοματοποιημένο σύστημα συνεχών εργαστηριακών ελέγχων, σε κάθε βήμα της παραγωγικής διαδικασίας, παρέχοντας τη δυνατότητα στην εταιρία να αποτελεί μια από τις αρτιότερα εξοπλισμένες μονάδες παραγωγής σκυροδέρματος στην Ελλάδα.

Διαθέτουμε και νέα μονάδα παραγωγής σκυροδέρματος στην περιοχή Πατέλλα Υστερνίων καθώς και Ανακύκλωση μη επικίνδυνων αποβλήτων (μπάζα) καλύπτοντας έτσι το νησί σε όλο το φάσμα των εξυπηρετήσεων – παροχών.

Η συνεργασία με τους πιο αξιόπιστους προμηθευτές πρώτων υλών της χώρας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα. H εταιρία είναι εξοπλισμένη με σύγχρονο εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου αδρανών υλικών, στο οποίο γίνονται καθημερινά δοκιμές και μετρήσεις. Ακόμη σε τακτά χρονικά διαστήματα ελέγχεται η καταλληλόλητα του χρησιμοποιούμενου νερού, καθώς και η αντοχή του προμηθευόμενου τσιμέντου.

Οι παραπάνω έλεγχοι πραγματοποιούνται από το Κ.Ε.Δ.Ε. (Κεντρικό Εργαστήριο Δημοσίων Έργων του ΥΠΕΧΩΔΕ).

Όλα τα στάδια της παραγωγής εκτελούνται από ηλεκτρονικά συστήματα, που εγγυώνται το ίδιο ποιοτικό αποτέλεσμα για όλη την παραγόμενη ποσότητα. Παράλληλα, εκτυπώνεται, σε κάθε παραλαβή, το Δελτίο Καταγραφή, ώστε ο πελάτης να είναι σίγουρος για την αναλογία των υλικών που παραλαμβάνει.

Η εταιρία «Βιδάλης Μπετόν Α.Β.Ε.Ε» που είναι πιστοποιημένη με το Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015) δίκαια αποτελεί:

ΘΕΜΕΛΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ